Junoma s.r.o.

Vzdelávanie

Pre dospelých aj pre študentov, ktorí potrebujú doučovanie v predmete účtovníctvo. Vzdelávanie zahŕňa oblasť bankového, podnikateľského podvojného aj jednoduchého účtovníctva, účtovníctva neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií.

Jazykové vzdelávanie

Kurzy slovenčiny a individuálna výučba slovenčiny pre zahraničných občanov, pre taliansku klientelu otvárame samostatné kurzy – učiteľka hovorí aj po taliansky.

Ponuka

  • kurzy slovenčiny pre zahraničných občanov vo všeobecnosti,
  • kurzy slovenčiny so špecializáciou na taliansku klientelu – učiteľka hovorí po taliansky
  • kurzy podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v rozsahu 60 hodín,
  • kurzy jednoduchého účtovníctva v rozsahu 40 hodín,
  • individuálna výučba podvojného účtovníctva podľa požiadaviek a potrieb klienta, (základy podvojného účtovníctva, špecifické účtovné operácie, jednoduché účtovníctvo),
  • individuálna výučba bankového účtovníctva v plnom rozsahu, resp. iba vybrané oblasti,
  • príprava študentov na maturitné skúšky z účtovníctva,
  • doučovanie ostatných študentov z predmetu účtovníctva,
  • vyučovanie môžem realizovať podľa požiadaviek klienta, v mojom sídle, resp. u klienta.