Junoma s.r.o.

Referencie

Naši obchodní partneri

Finančné inštitúcie – oblasť konzultačná:

 • SLSP, a.s.,
 • EXIM-banka, a.s.
 • SZRB, a.s.
 • Štátna pokladnica, a.s.
 • Reiffeisenbank, a.s., Praha, Česko
 • Inštitút národnej banky Slovenska,
 • Progres Slovakia, s.r.o.

Podnikateľské objekty- podvojné účtovníctvo a konzultačná činnosť:

 • Solesi S.p.A. Slovakia Branch, org. Zložka – zahraničná spoločnosť s technickým zameraním
 • RP System, s.r.o, - obchodná činnosť
 • Stell-Erp, s.r.o. – personálna spoločnosť,
 • Euroleaf, s.r.o, CutRollSmoke, s.r.o. – obchodná činnosť v oblasti tabaku
 • Boehringer Ingelheim Pharma, org. zložka, - farmaceutická spoločnosť
 • Altana, s.r.o. – farmaceutická spoločnosť
 • Hormann Slovakia, s.r.o. – strojárenská spoločnosť
 • PMC, s.r.o. – strojárenská spoločnosť,
 • Podebradka, s.r.o –obchodná spoločnosť
 • SMARTRENDS, s.r.o. – PC spoločnosť,
 • Prospera CAD, s.r.o. – prenájom motorových vozidiel,
 • Estate4season, s.r.o. – správa nehnuteľností (zahraniční klienti)
 • Agres Tempus, s.r.o – reštauračné zariadenie,
 • Doctorseyes, s.r.o – obchod s lekárskou technikou
 • Law Consulting&Marketing, s.r.o. – obchodná činnosť a prenájom
 • SIKA Slovensko, s.r.o.
 • a iní

SZČO – jednoduché účtovníctvo a konzultačná činnosť:

Školské jedálne pri ZŠ, Nevädzova, Sokolíkova, Drieňova, pri gymnáziu J.Hronca, Bratislava právna oblasť, PC oblasť, obchodná činnosť, umelecká činnosť