Junoma s.r.o.

O nás

Junoma, s.r.o.JUNOMA, s.r.o. poskytuje svojim klientom vysokokvalitné a komplexné služby za oblasť účtovníctva a daní. Naše služby sústavne zlepšujeme a aktualizujeme tak, aby sme dokázali poskytnúť našim klientom čo najvyššiu kvalitu za primerané ceny.

Zaoberáme sa

1. spracovaním účtovníctva pre malých živnostníkov – jednoduché účtovníctvo, vrátane všetkých pomocných kníh, knihy vydaných a prijatých faktúry, knihy záväzkov ostatných, knihy bankových pohybov, pokladničnej knihy

2. spracovaním účtovníctva pre obchodné spoločnosti – podvojné účtovníctvo, vrátane operatívnej evidencie – knihy pohľadávok, záväzkov, knihy bankových pohybov, knihy výpisov, pokladničnej knihy, skladového hospodárstva, evidencie dlhodobého majetku, vrátane odpisovania

3. vypracovaním daňových priznaní – daň z príjmu vrátane účtovnej závierky a prípravy podkladov požadovaných k daňovému priznaniu, DPH, daň z motorových vozidiel, súhrnný výkaz,

4. spracovaním mzdovej agendy – komplexná starostlivosť o mzdy Vašich zamestnancov, vrátane výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad. Spracovanie ročných zúčtovaní na daň z príjmu, vystavovanie požadovaných potvrdení o príjme a ostatné činnosti spojené s mzdovou agendou.

5. vzdelávaním – pre dospelých aj pre študentov, ktorí potrebujú doučovanie v predmete účtovníctvo. Vzdelávanie zahŕňa oblasť bankového, podnikateľského podvojného aj jednoduchého účtovníctva, účtovníctva neziskových organizácií, rozpočtových a príspevkových organizácií. Jazykové vzdelávanie – kurzy slovenčiny a individuálna výučba slovenčiny pre zahraničných občanov, pre taliansku klientelu otvárame samostatné kurzy – učiteľka hovorí aj po taliansky.

6. konzultačnou činnosťou – za oblasť účtovníctva, daní aj v kombinácií so spracovaním informácií v informačných systémoch. Riešime nastavenia účtovných operácií v novo-zavádzaných informačných systémoch, v bankách, u podnikateľských subjektov, v neziskových organizáciách.

7. obchodnou činnosťou – pre potreby klientov sme schopní zabezpečiť nákup výpočtovej techniky podľa požiadaviek.

8. zabezpečujeme otváranie a zmeny v obchodnom registri pre obchodné spoločnosti za výhodné ceny elektronicky.

Nechajte si od nás vypracovať ponuku na spracovanie Vášho účtovníctva. V prípade, že nebudeme schopný predložiť Vám výhodnejšiu ponuku ako máte v súčasnosti - venujeme Vám jednu hodinu konzultácií zadarmo