Junoma s.r.o.

Mzdová agenda

Spracovanie mzdovej agendy

Komplexná starostlivosť o mzdy Vašich zamestnancov, vrátane výkazov na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad. Spracovanie ročných zúčtovaní na daň z príjmu, vystavovanie požadovaných potvrdení o príjme a ostatné činnosti spojené s mzdovou agendou.