Junoma s.r.o.

Novinky v legislatíve

Právne formy podnikania v SR

https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/2723/category/sro/article/zalozenie-sro-po-ukonceni-zivnosti.xhtml

Zoznam noviniek

Informácia  o  novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej  republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štá

10NOV

2016

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štá

10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

10NOV

2016

10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

Stručný prehľad noviniek v účtovníctve a daniach

Právne formy podnikania v SR

10NOV

2016

Právne formy podnikania v SR

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.) - See more at: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/2723/category/sro/article/zalozenie-sro-po-ukonceni-zivnosti.xhtml#sthash.fW9GvUVG.dpuf