Junoma s.r.o.

spracovanie účtovníctva

pre obchodné spoločnosti

Účtovníctvo
Accounting

 • Podvojné účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Spracovanie kompletnej účtovnej agendy
 • Vypracovávanie ekonomických prehľadov a výkazov
 • Poradenská služba.

Daňové
priznania

 • Daň z príjmu
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z motorových vozidiel
 • Účtovná závierka
 • Súhrnný výkaz
 • Príprava podkladov

Mzdová
agenda

 • Starostlivosť o mzdy Vašich zamestnancov
 • Výkazy na sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad
 • Spracovanie ročných zúčtovaní vystavovanie požadovaných potvrdení o príjme

Konzultácie
poradenstvo

 • V oblasti uctovnictva a dani, nastavenia účtovných operácií v infor. systémoch
 • Nákup výpočtovej techniky
 • Otváranie a zmeny v obchodnom registri

Úvodné slovo

JUNOMA, s.r.o. poskytuje svojim klientom vysokokvalitné a komplexné služby za oblasť účtovníctva a daní. Naše služby sústavne zlepšujeme a aktualizujeme tak, aby sme dokázali poskytnúť našim klientom čo najvyššiu kvalitu za primerané ceny.

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štá

10NOV

2016

Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štá

10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

10NOV

2016

10 významných zmien v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2016

Stručný prehľad noviniek v účtovníctve a daniach

Právne formy podnikania v SR

10NOV

2016

Právne formy podnikania v SR

Založenie s.r.o. po ukončení živnosti (prechod zo živnosti na s.r.o.) - See more at: https://www.podnikajte.sk/start-podnikania/c/2723/category/sro/article/zalozenie-sro-po-ukonceni-zivnosti.xhtml#sthash.fW9GvUVG.dpuf